SMA Info Blog

SMA umělecká skupina tlustá čára

O SMA

V minulém příspěvku jsme si pověděli, že existují čtyři typy SMA – 3 dětské, rozdělené na stádia I., II. a III. dle závažnosti, kdy první stádium znamená nejtěžší postižení, a dále typ adultní (dospělácké) formy. Ačkoliv je onemocnění velmi vzácné, je také velmi fatální a jedná se bohužel o nejčastější příčinu dětského úmrtí v ČR.
V České republice se s tímto onemocněním léčí přibližně 180 dětí a dospělých.

Více »
SMA umělecká skupina tlustá čára

SMA: Srdci prostě neporučíš

Co je to SMA? Velmi zjednodušeně se jedná o chybějící protein přenášející vzruch neurony z mozku do svalů, které poté ochabují. Ve většině se děti nejsou schopny naučit ani chodit a bohužel se jedná o nejčastější důvod brzkého úmrtí v dětském věku. Existují tři typy onemocnění SMA a naše holčička trpí druhým nejzávažnějším z nich.

Více »
Čeština