Stav

Umělecká skupina Tlustá čára ve spolupráci s Pragovka Art District srdečně zve na vernisáž výstavy STAV inspirované problematikou vězeňství.

Vernisáž se uskutečnila v pátek 25. 6. v 19:00 v prostoru HUB, Pragovka, Kolbenova 923, Praha 9.

Výstava byla pro veřejnost přístupná 25. – 26. 6. 2021.

Tlustá čára má za cíl svou tvorbou poukazovat na témata, která jsou ve společnosti upozaďována, a zároveň integrovat do své tvorby lidi ze sociální oblasti – lidi v závislosti, lidi bez domova, z azylových domů, bývalé vězně, oběti trestných činů apod. Lidi, kteří jsou společností častokrát vyloučení a možnost tvorby či sebevyjádření je jim odepřena. Tlustá čára poskytuje lidem zázemí, komunitu i motivaci něco změnit.

Téma vězeňství se prolíná všemi jednotlivými díly, která jsou součástí instalace výstavy. Každý autor pracoval s tématem a svou vlastní zkušeností či zkušeností blízké osoby. Různorodost materiálů a technik poukazuje na širokost tématu a jedinečnost každé zkušenosti. Ve výstavě nalezneme betonové objekty, audiovizuální site-specific instalaci, fotografie zachycující atmosféru všedního dne za mřížemi a velkoformátovou digitální grafiku, která Vás vtáhne do tématu. Zastoupenými autory na společné výstavě je Ivana Kočíková, Nina Kirk a Jan Jirkovský. Kurátorkou výstavy je Radka Zahradníková.

Proč jsme si v rámci našeho pilotního projektu zvolili právě téma vězeňství?

Přesto, že téměř každý z nás se ve svém životě setkal s někým, komu byla odňata svoboda, je toto téma ve společnosti stále tabu. Stydíme se o této zkušenosti hovořit. Nechceme, aby lidé věděli, že někdo z naší rodiny nebo blízkého okolí byl odsouzen. Máme strach z vlastního odsouzení a stáváme se tak sekundární obětí.

Sekundární obětí mohou být:

  • děti, které mají své rodiče ve vězení, strádají, mají psychické a sociální problémy; jen v ČR je jich 40 tisíc
  • rodina pachatele, která si celoživotně vyčítá, kde udělala chybu ve výchově; na samotnou rodinu je velmi nelibě nahlíženo, ačkoli se sami neprovinili
  • rodina oběti, která si naopak celý život vyčítá, že nedokázala situaci zabránit a svého blízkého ochránit

S vězeňstvím jsou však spojená i další témata. Můžeme uvést například vysokou míru recidivy s vazbou na aktuálně platný systém. Také téma závislostí (alkohol, drogy, gambling), finanční gramotnosti a mnoha dalších.

Během přípravy projektu jsme navštívili řadu odborníků i státních institucí, se kterými jsme vše konzultovali a ověřovali si fakta.

Další informace naleznete na našich sítích:

instagram.com/tlustacara
facebook.com/tlustacara

Čeština