Nesvoboda

Formu NESVOBODY si v roce 2020 vyzkoušel téměř každý, při výběru tématu pro výstavu v pražské Invalidovně jsme měli tedy jasno.

Aspekt svobody, vnitřního sebevyjádření a reakce je nám v dnešní době bližší než kdykoli předtím. V červnu roku 2020 jsme ještě nikdo nevěděl, co nás reálně bude čekat v dalších měsících. Kromě naší nesvobody jsme však přemýšleli nad nesvobodou, se kterou se musí setkávat lidé bez ohledu na situaci spojenou s COVID-19.

Nesvoboda úzce souvisí s mnoha sociálními tématy, například s otázkou sekundární oběti trestných činů, která je i prvním tématem naší edukační kampaně. V České republice žije 40 000 dětí, kterým je odepřena možnost setkat se se svými rodiči, kterým byla odňata svoboda.

U těchto dětí dochází k psychickým traumatům a sociálnímu propadu. Absence rodičů ve vývoji dítěte může mít na život dítěte velký dopad. Absence rodičů poznamená dítě a zanechá nesmazatelnou stopu na jejich budoucích vztazích a zrcadlí se po zbytek života.

Chtěli jsme společně nahlédnout do role sekundární oběti a svou tvorbou poukázat na to, že ignorace problém neřeší, ba naopak.

Čeština