Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je pražská nemocnice provozovaná Kongregací Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. V současné době je jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí na území České republiky.

Naše skupina se do míst vydává, aby poznala činnost Milosrdných sester, seznámila se s každodenní činností a jejich vlastním motivem vykonávat tuto bohulibou činnost.