Umělecká skupina Tlustá čára ve spolupráci se Studio ALTA vás srdečně zve na výstavu Nesvobodného umění. Zahájení akce se uskuteční ve středu 10. 6. od 18:00 v karlínské Invalidovně (prostor Loď).

Skupina má za cíl svou tvorbou poukazovat na témata, která členy ve společnosti štvou, a zároveň integrovat do své tvorby lidi ze sociální oblasti – lidi v závislosti, lidi bez domova, z azylových domů, bývalé vězně, oběti trestných činů apod. Lidi, kteří jsou společností častokrát vyloučeni a možnost tvorby či sebevyjádření je jim odepřena i přesto, že jsou ve svém nitru stejní jako my všichni. Jediným rozdílem je, že život je srazil na kolena a oni sami nejsou schopni se postavit zpět na vlastní nohy. Tlustá čára poskytuje takovýmto lidem zázemí, komunitu i motivaci něco změnit.

Proč jsme si vybrali téma NESVOBODY? Většina z nás si mohla na vlastní kůži v minulých týdnech vyzkoušet, jaké to je být nesvobodný a uzavřen v izolaci. Aspekt svobody, vnitřního sebevyjádření a reakce na tuto situaci je nám v dnešní době bližší než kdykoli předtím. Rozhodli jsme se tuto emoci zrcadlit do naší tvorby a oslavit ji společně s vámi.

Nesvoboda úzce souvisí s mnoha sociálními tématy, například s otázkou sekundární oběti trestných činů, která je i hlavním tématem naší edukační kampaně, kterou budeme spouštět v září. V České republice žije 40 000 dětí, kterým je odepřena možnost setkat se se svými rodiči, kterým byla odňata svoboda. U těchto dětí dochází k psychickým traumatům a sociálnímu propadu. Absence rodičů ve vývoji dítěte může mít na život dítěte velký dopad. Absence rodičů poznamená dítě a zanechá nesmazatelnou stopu na jejich budoucích vztazích a zrcadlí se po zbytek života.

Pojďme společně nahlédnout do role sekundární oběti a svou tvorbou poukázat na to, že ignorace problém neřeší, ba naopak. O podobných tématech je potřeba hovořit a edukovat sebe i společnost.

Kromě zhlédnutí našich výtvorů a seznámení s námi se můžete během večera těšit na krátké divadelní představení a promítání edukativního videa.

Těším se a čáře zdar.