Jak pomoci?

Nejzákladnější a nejdůležitější pomoc, jakou je možné poskytnout, je samozřejmě finanční – na nákladnou léčbu, zdravotní pomůcky, rehabilitace, ozdravné pobyty atd. Kontaktovat můžete pacientskou organizaci SMÁci, která se zabývá hájením zájmů pacientů.

Organizace nyní rozšířila svou službu krizové intervence a psychosociální podpory a poradenství a projekt Zlepšení péče o pacienty.

Je možné také kontaktovat rodiny napřímo a zjistit, jakou pomoc, kromě té finanční, potřebují. Například společné aktivity – výlety, cvičení, kultura, sdílení příběhů. Děti jsou rády za nové kamarády a pozitivní energii.

V odkazu níže najdete příběhy pacientů s odkazy na konkrétní osoby a jejich transparentní účty, kde lze přispět libovolnou částkou.

Osud těchto dětí nám není lhostejný. Uvádíme zde proto odkazy, kde můžete nabídnout svou pomoc:

Čeština