umělecká skupina tlustá čára YOUkraine ukrajina

Když jsme poprvé viděli nápad naší kamarádky Veroniky Pleškové vytvořit skupinu složenou z advokátů – specialistů na cizinecké právo, tlumočníků, psychologů a dalších profesí a dobrovolníků, kteří by byli ochotni pomáhat při válečném konfliktu na Ukrajině, bylo jasno, že tento nápad 100% podpoříme. 

Za Tlustou čáru se zapojila Ivana Kočík, která se ujala oblasti PR. Jan Zykán vymyslel název iniciativy, Anička Jechová, Vojta Jaroněk a Honzík Hůlek vypomohli v administrativní a organizační oblasti. Velké díky patří také Adéle Pivoňkové, která má na starosti grafickou oblast, a Martinu Weinpoldovi, který se ujal webu. Přihlásilo se také mnoho našich kamarádů a podporovatelů do služeb dobrovolníků. 
 
Projekt YOUkraine byl přiveden k životu a dnes poskytuje uprchlíkům před válečným konfliktem na Ukrajině tyto služby zdarma:
  • Právní podpora 
  • Psychologická psychoterapeutická podpora 
  • Překladatelské služby a tlumočení 
  • Relokační a sociální oblast 
 
Více informací najdete na webu nebo sítích iniciativy, mrkněte, podporujte, pomáhejte.
Čeština