Skříň

Do veřejné šatní skříně může kdokoli přinést oblečení, které může posloužit lidem, kteří se nacházejí v nouzi. Primárně skříň využívají lidé bez domova.

Skříň jsme společně upravili, zajistili její opravu a převezli na určené místo, které bylo schváleno městskou částí. Přední část skříně jsme ponechali volnou, aby svým uměleckým umem mohl přispět kdokoli. Vzali jsme barvy a štětce a veřejná šatní skříň se na malý moment stala volným plátnem.

V den jejího představení jsme na místo pozvali členy Tlusté čáry, ale i dobrovolníky a dárce, kteří chtěli přispět potřebným oblečením. Zajistili jsme i místo pro odpočinek, občerstvení a možnost společně diskutovat. Na událost přišli i naši přátelé, kteří žijí v azylových domech nebo na ulici, a díky nimž jsme mohli získat další podněty k problematice bezdomovectví.

Veřejné šatní skříně jsou velmi oblíbenou formou pomoci, a to zejména v zimních měsících, kdy je pobyt na ulici velmi rizikový. Ve společnosti však máme na tyto počiny různorodé názory. Někteří aktivitu vítají, někteří ne, a to zejména z důvodu obavy shlukování se lidí v okolí a možného znečištění a nepořádku.

Pokud byste přemýšleli o vytvoření dalších míst, nebojte se nám napsat, rádi posdílíme zkušenosti a přiložíme ruku k dílu.

Čeština