Noc Venku

Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat jí zážitkovou formou „běžné fungování“ člověka žijícího na ulici.

Organizátoři akce usilují o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti, a to skrze změny postojů veřejnosti k problematice bezdomovectví. Otevírají prostor, v němž lze komplexně diskutovat problematiku bezdomovectví a různými způsoby vyjádřit svou solidaritu.

Věříme, že tím vším přispějeme k hlubším systémovým změnám, díky kterým lidé bez domova ve společnosti získají novou šanci.

My, členové Tlusté čáry, jsme velmi rádi, že jsme se této akce mohli aktivně účastnit na odborné konferenci s výstupem a představením našich plánů, a to na půdě Akademie výtvarného umění v Praze.

Čeština