Tlustá čára

Umělecká skupina Tlustá čára má za cíl svou tvorbou poukazovat na témata, která jsou ve společnosti upozaďována, a zároveň integrovat do své tvorby lidi ze sociální oblasti – lidi v závislosti, lidi bez domova, z azylových domů, bývalé vězně, oběti trestných činů apod. Lidi, kteří jsou společností častokrát vyloučení a možnost tvorby či sebevyjádření je jim odepřená. Tlustá čára poskytuje takovýmto lidem zázemí, komunitu i motivaci něco změnit.

Umění reflektuje současnou situaci jak jedince, tak společnosti. Umění vnímáme jako nástroj pro vyjádření názoru. My jsme se rozhodli zaměřit na témata, o kterých se moc nemluví, která vnímáme jako společenská tabu.

Uskupení stojí na třech hlavních pilířích. Prvním z nich je komunita. Vytváříme komunitu lidí, která vybízí k aktivní společnosti a dobrovolnické činnosti. Dalším pilířem je propojování. Propojujeme lidi z různých společenských vrstev s umělci a odborníky, kteří se specializují na námi vybrané téma. Díky tomu vzděláváme a šíříme osvětu do široké veřejnosti. Třetím pilířem je integrace lidí z okraje společnosti. Pomáháme jim zapojit se do běžného života a intenzivně poukazujeme na tuto problematiku.

Tlustá čára si osvojila myšlenku “umění pro lidi” a chce skrze umění pomáhat, jak to jen lze. Svými projekty reaguje na aktuální situaci a aktuální potřeby lidí nejen v nouzi. Skrze svůj umělecký projev, který byl již prezentován na několika výstavách, otevírá tabuizovaná témata, která dále rozvádí na veřejných debatách, ale také neopomíjí sílu sociálních sítí.

Plakát výstava Stav - Umělecká skupina tlustá čára
Plakát k akci Nesvoboda
English