Odsouzené téma

Kdo je sekundární oběť

SEKUNDÁRNÍ OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU

S pojmem „sekundární oběť trestného činu“ se často v médiích nebo ve společnosti nesetkáváme. Tento pojem však zastupuje ohromné množství lidí – můžou to být naši přátelé, kolegové v práci, možná to jsme i my sami.

Sekundární obětí může být rodina pachatele, která si celoživotně vyčítá, kde udělala chybu. Naopak to může být i rodina a blízké okolí oběti, které do konce života ponese psychickou újmu a výčitky z toho, zda mohli oběť ochránit. Jsou to děti odsouzených, které celá situace postihne jak psychicky, tak i sociálním propadem. S naší partou jsme se sami zamýšleli, jestli někdo z nás sekundární obětí byl nebo je a jaké dopady si odnesl do následného života. A můžeme s klidem říct, že v tom jedeme všichni. A my se ptáme – existuje řízená pomoc ze státu směrem k sekundárním obětem trestného činu? Proč je tato velmi široká skupina lidí přehlížena?

ODSOUZENÉ DĚTI

 

Aktuálně je v České republice uvězněných zhruba 22 500 osob, takže hrubým odhadem se můžeme domnívat, že po nich na svobodě zůstaly tisíce dětí, které se s touto situací musí vyrovnávat.

Při uvěznění rodiče se děti nacházejí v těžkém vnitřním konfliktu – milují svého rodiče, zároveň je tento rodič negativně posuzován druhými a udělal „něco špatného“.

Nejtěžším obdobím bývá pro děti doba těsně po uvěznění a následně potom první návštěva rodiče ve vězení – mají nejsilnější obavy a pocity nejistoty ohledně bezpečí rodiče i jejich, popř. obavy, že ony samy budou považovány za kriminálníky.

Dítě, jehož rodič byl uvězněn, se musí vyrovnat nejen s touto těžkou separací, ale také s dalšími změnami v jeho životě, např. změna pečující osoby, školy, omezení ekonomických zdrojů v rodině, šikana, popichování, nadávky atd.

I když se nám může zdát, že se nás tento problém netýká a může nám připadat velmi vzdálený, opak je pravdou. Ve svém okolí najdeme množství lidí, kteří jsou sami sekundárními oběťmi a množství z výše zmíněného si museli vytrpět. Buďme proto k sobě navzájem laskaví, otevření a dejme předsudky stranou.

ODSOUZENÉ DĚTI VE ŠKOLE

 

V České republice se nachází přibližně 40 000 nezletilých, kteří jsou v současné době sekundární obětí trestného činu.
Dítě odsouzeného si neprochází těžkou dobou pouze sám v sobě nebo v rodině, ale také ve svém blízkém okolí. Víme, jak čisté dětské duše mohou být i kruté. Dítě může být vyčleněno ze skupiny nebo dokonce prožívat šikanu.

Problémy ve škole, které děti odsouzených mohou mít, jsou například obtížná koncentrace, hyperaktivita, agrese, mohou také vývojově regredovat, začít se chovat jako mladší děti (pomočování, lpění na některých svých věcech apod.), špatné známky, chození za školu, vyrušování nebo problémy s chováním (rvačky apod.).

V tomto případě je klíčová i strana a přístup pedagoga. Pedagogové si musí být vědomi možného stigmatu dítěte spojeného s uvězněním rodiče a umět vhodně zasáhnout, pokud dojde například k šikaně, a podchytit ji již v jejím začátku.

Ptali jsme se několika učitelů, zda mají nějaké podklady, jak zacházet s dítětem odsouzeného rodiče. Obecně jsme se setkali s odpovědí, že oni sami se nedozví, že někdo z rodiny jejich žáka je za mřížemi. Pokud se jim dítě svěří, tak ho mohou na lidské rovině podpořit, ale bez souhlasu rodičů s tím aktivně nemohou nic dělat. Jak jsme na to již několikrát narazili, lidé se „nechlubí“ tím, že někdo z jejich blízkých je zavřený. Je to tabu, které není komunikováno.

Nebojte se otevřít téma vězeňství a neschovávat si telefony a peněženky, jakmile se Vám někdo svěří. Nenabádat děti k tomu, ať se s někým nebaví, pokud jeho rodina „není v pořádku“. Nevíme, co se přesně stalo, a dítě nemůže za činy dospělých, se kterými vyrůstá. Nestigmatizujme a zbavme se předsudků, které nám může společnost podsouvat.

PROČ SE LIDÉ DOSTÁVAJÍ DO VĚZENÍ?

 

Při naší tvorbě nás velmi zaujala otázka, proč se lidé dostávají do vězení. Jaký je nejčastější důvod. Kdo to vlastně je?! Jelikož jsme národ, který miluje kriminální seriály a filmy, mohou být naše představy mnohdy lehce zaujaté nebo ovlivněné právě tím, co kolem sebe vidíme. Proto jsme se rozhodli nahlédnout do oficiálních dat Vězeňské služby, kde jsme zjistili, že nejčastější příčina, proč se se lidé dostávají do vězení, je zcela jiná než ta, kterou vidíme v TV.

Vyhrává majetková trestná činnost. Jsou to krádeže, maření úředního rozhodnutí, loupeže, neoprávněné držení platební karty, podvody. Také jsme narazili na zajímavou spojitost – zvýšený podíl vězňů je v regionech, kde je zvýšený výskyt negativních sociálních vlivů (regiony s nezaměstnaností, rozvodovostí apod.).

Téměř 800 000 lidí žije v exekuci. 190 tisíc seniorů si musí vystačit s důchodem nižším než 10 000 Kč. Netroufáme si odhadnout, o kolik se tato čísla navýšila v uplynulém roce, který byl pro mnoho lidí finančně velmi náročný a postihla je ztráta zaměstnání a finančních zdrojů, zadlužení apod. Lidé se v zoufalých životních situacích mohou uchylovat k činnostem, které je mohou dostat do problémů, které velmi často končí ve vězení.

Dále jsme se ptali našich informačních zdrojů a velmi častou příčinou, proč se lidé uchylují k těmto trestným činům, je závislost na alkoholu, drogách a gamblingu. Životní příběhy vězňů, co ve svém dětství zažili, prostředí, kde vyrůstali, to vše úzce koresponduje s dalším životním vývojem. V ČR se také potýkáme s vysokou recidivou (až 70%). Domníváme se, že by mohla být úzce spojena právě s tím, že vězni, kteří se potýkají se závislostí, se po vykonání trestu odnětí svobody opět vracejí ke svým nelibým návykům spojeným se závislostí.

CO DĚLAT? – OBĚŤ

 

Oběť trestného činu si následky nese celý život. Nejen ona, ale i nejbližší okolí. Vypořádat se situací je velmi náročné. Hledali jsme tedy možnosti, kam se může oběť obrátit a našlí jsme následující

Bílý Kruh Bezpečí (bkb.cz) – Pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty. Svůj volný čas a znalosti věnují obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech.

Mezinárodní vězeňské společenství (mvs.cz) – Organizace pomáhá všem, kterých se zločin dotkl: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám všech, zejména dětem vězňů a pracovníkům justice. Jsme součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve 127 zemích. 

InfoVictims (infovictims.cz) – Tato internetová stránka byla vytvořena občanským sdružením Bílý kruh bezpečí v rámci projektu INFOVICTIMS, naleznete na nich mnoho užitečných informací.

Profem (profem.cz) – Organizace pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí. Poskytuje poradentství a další přímou podporu ohroženým skupinám. 

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (otc.justice.cz) – Registr zahrnuje důležité kontakty pro pomoc obětem dle lokality, kde se nachází. Pomoc zahrnuje psychologické služby, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací a možnost účasti v tzv. restorativních programech, sloužících k obnově vztahů a nápravě vzniklé újmy.

Pokud máte zkušenost s dalšími organizacemi, které pomáhají obětem, napište nám.

CO DĚLAT? – VĚZEŇ

 

Dostat se do vězení se může každý. Životní situace nás někdy dostane do role, kdy nevíme kudy kam a uchylujeme se k nešťastným řešením.

Návrat z vězení nemusí být však vždy jednoduchý. Proto je nutné s těmito lidmi pracovat a snažit se je zapojit do života a podpořit v návratu do společnosti.

Proč? V České republice se potýkáme s vysokou mírou recidivy.

Proto jsem se rozhodli zmínit organizace, které se se této činnosti věnují.

Rubikon (rubikoncentrum.cz) – Organizace pomáhá od roku 1994 lidem, kteří se rozhodli překročit svou trestní minulost. Pomáhá jim najít zaměstnání, řešit dluhové problémy, odstraňovat překážky, které jim v tom brání, edukovat společnost apod. 

Mezinárodní vězeňské společenství (mvs.cz)   – Organizace pomáhá všem, kterých se zločin dotkl: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám všech, zejména dětem vězňů a pracovníkům justice. Jsme součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve 127 zemích. 

Resocializační a reintegrační programy (csspraha.cz/resocializacni-a-reintegracni-programy) – Centrum připravuje odsouzené na propuštění z výkonu trestu a pomáhá je provázet po propuštění. Účinně pomáhá jak odsouzeným, tak rodinám. Poskytuje sociální poradenství a psychickou podpora. Zejména pro odsouzené z Prahy a okolí. Pracovníci ale dojíždějí do většiny věznic v ČR.

Vypíchnout bychom také chtěli velmi zajímavý web O BASE (obase.cz)  který informuje o přípravě do nástupu do vězení, informace pro rodiny, důležité formuláře, právní dokumenty. Na webu můžete také diskutovat, sdílet své zkušenosti s ostatními. 

Na sociálních sítích jsme dále našli facebookovou skupinu Věznice ČR (facebook.com/groups/1722759854647528) diskuse, kde můžou lide sdílet své zkušenosti, radit se a dávat si podporu.

Z VĚZENÍ JEDINĚ S DLUHEM

 

Jak je to s placením pobytu ve vězení? Může si vězeň ve vězení vydělat? Co jeho závazky a dluhy v reálném světě?

Odpovědi na tyto otázky jsme se snažili najít v oficiálních zdrojích, ale přiznáme se, že nám jsou trochu nejasné.

„Pobyt“ ve vězení se platí, vyjde na 45 Kč za den, měsíčně tedy cca 1419 Kč.

Můžou odsouzení ve vězení pracovat? Ve vazbě ne, v trestu ano, pokud tedy práce je. Udává se, že si mohou vydělat v rozmezí 4500 Kč – 6750 Kč/měsíc.

Ze zmiňovaných např. 4500 Kč se odvádí sociální a zdravotní pojištění, 30 % jde na srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí, 32 % na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, 12 % na další srážky prováděné na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy, 4 % na ostatní srážky, 20 % na kapesné, 2 % na úložné.

Pro rodinu odsouzeného to musí být velmi náročné (většinou se jedná o ženy s dětmi). A co další finanční závazky?

Zaujal nás příběh pana Karla, který znal nástup do vězení a chtěl se informovat, odkdy bude moci ve vězení pracovat, aby mohl posílat rodině peníze na nájem a zaopatření dětí. Nehledě na dluhy, které do té doby splácel ze své standardní výplaty mimo mříže. Jenže zjistil, že i pokud bude mít štěstí a dostane ve vězení práci, po provedení všech výše uvedených srážek mu zrovna mnoho k podpoře jeho rodiny pro zaplacení nájmu a splátek nebo pro úspory do budoucna nezůstane.

Pokud se vžijeme do role odsouzeného nebo jeho rodiny, dostáváme se do větší bryndy než předtím.

JAK MŮŽU POMOCI

 
Podle nás existují dvě formy pomoci.
 
První forma je poměrně jednoduchá. Zkuste se přihlásit jako dobrovolník do organizací, které jsme popsali v části „co dělat“. Mají zajímavé projekty pro pomoc obětem. Můžete pomoci dětem odsouzených, nacházejícím se často v horších sociálních podmínkách. Můžete napsat do vězení a podpořit člověka tzv. „za branou“ a dodat mu motiv.
 
Druhá forma začíná u nás. Nedívejme se na děti odsouzených jako na budoucí kriminálníky, naslouchejme obětem – třeba mamince se synem ve vězení nebo mladé ženě, která má ve vězení muže, otce svého malého synka.
 
Nedívejme se na ně přes prsty.
 
Díky!
 
Sepsala: Ivana Kočíková
 
Grafické zpracování: Radka Zahradníková
Čeština