Umělecká skupina Tlustá čára ve spolupráci s Pragovka Art District srdečně zve na vernisáž výstavy STAV inspirované problematikou vězeňství.

Vernisáž se uskuteční v pátek 25. 6. v 19:00 v prostoru HUB, Pragovka, Kolbenova 923, Praha 9.

Výstava bude pro veřejnost přístupná 25. – 26. 6. 2021.

Tlustá čára má za cíl svou tvorbou poukazovat na témata, která jsou ve společnosti upozaďována, a zároveň integrovat do své tvorby lidi ze sociální oblasti – lidi v závislosti, lidi bez domova, z azylových domů, bývalé vězně, oběti trestných činů apod. Lidi, kteří jsou společností častokrát vyloučení a možnost tvorby či sebevyjádření je jim odepřena. Tlustá čára poskytuje lidem zázemí, komunitu i motivaci něco změnit.

Téma vězeňství se prolíná všemi jednotlivými díly, která jsou součástí instalace výstavy. Každý autor pracoval s tématem a svou vlastní zkušeností či zkušeností blízké osoby. Různorodost materiálů a technik poukazuje na širokost tématu a jedinečnost každé zkušenosti. Ve výstavě nalezneme betonové objekty, audiovizuální site-specific instalaci, fotografie zachycující atmosféru všedního dne za mřížemi a velkoformátovou digitální grafiku, která Vás vtáhne do tématu. Zastoupenými autory na společné výstavě je Ivana Kočíková, Nina Kirk a Jan Jirkovský. Kurátorkou výstavy je Radka Zahradníková.

Proč jsme si v rámci našeho pilotního projektu zvolili právě téma vězeňství?

Přesto, že téměř každý z nás se ve svém životě setkal s někým, komu byla odňata svoboda, je toto téma ve společnosti stále tabu. Stydíme se o této zkušenosti hovořit. Nechceme, aby lidé věděli, že někdo z naší rodiny nebo blízkého okolí byl odsouzen. Máme strach z vlastního odsouzení a stáváme se tak sekundární obětí.

Sekundární obětí mohou být:

  • děti, které mají své rodiče ve vězení, strádají, mají psychické a sociální problémy; jen v ČR je jich 40 tisíc
  • rodina pachatele, která si celoživotně vyčítá, kde udělala chybu ve výchově; na samotnou rodinu je velmi nelibě nahlíženo, ačkoli se sami neprovinili
  • rodina oběti, která si naopak celý život vyčítá, že nedokázala situaci zabránit a svého blízkého ochránit

S vězeňstvím jsou však spojená i další témata. Můžeme uvést například vysokou míru recidivy s vazbou na aktuálně platný systém. Také téma závislostí (alkohol, drogy, gambling), finanční gramotnosti a mnoha dalších.

Během přípravy projektu jsme navštívili řadu odborníků i státních institucí, se kterými jsme vše konzultovali a ověřovali si fakta.

Další informace naleznete na našich sítích:

instagram.com/tlustacara

facebook.com/tlustacara

COVID opatření:

Vernisáže se mohou účastnit lidé, kteří se prokážou maximálně 7 dní starým negativním PCR testem, maximálně 72 hodin starým negativním antigenním testem, jsou minimálně 21 dnů po očkování první dávkou nebo mají od lékaře potvrzení, že neuběhlo více než 180 dní po prodělání nemoci.

Nadále je potřeba mít zakryté dýchací cesty a dodržovat dvoumetrový odstup.