Diskuse

Pro naše umělecké projekty si vybíráme společenská témata, která jsou mnohdy tabuizovaná. Diskuse a názory veřejnosti jsou pro nás velmi důležité. Můžeme tak zachycovat společenské otázky, klišé, ale i osobní zkušenosti jednotlivců.

Všechny tyto informační vstupy nám pomáhají ve tvorbě, ale také ve vytváření vzdělávací kampaně.

Každé diskusi předchází průzkum a komunikace s odborníky na dané téma. Následně prezentujeme vše, co jsme k dané problematice zjistili, a velice rádi vstupujeme do dialogu se samotnými účastníky.

Hlavní součástí projektu je prostor pro názor jednotlivce.

Budeme velmi rádi, pokud na naše diskuse zavítáte i vy.

Diskuse jsou zcela otevřené a může se jich účastnit kdokoliv.

Pokud byste měli doporučení na zajímavé téma nebo oblast, která je opomíjená, nebojte se nám napsat!

Čeština